Badan cergas, otak cerdas

Thursday, 15 December 2011

Kepentingan Pendidikan Kesihatan

1. Pendidikan kesihatan merupakan satu proses berterusan yang membantu
   dan memudahkan  pelajar mempelajari amalan positif, memupuk sikap
   bertanggungjawab pada kesihatan dan mengembangkan ilmu.
2. Perubahan tingkah laku dan sikap diharapkan berlaku dalam usaha
    meningkatkan kualiti kesihatan.


No comments:

Post a Comment